Szkoła Psychotransformacji


Misją tej przestrzeni informacyjnej jest:

  • dzielenie się wiedzą na temat istoty człowieka – jego wieloaspektowości, celowości i sensu życia
  • prezentowanie praw natury i skutków ich działania w życiu codziennym w kontekście doświadczanych problemów, chorób i różnorakich zaburzeń
  • budowanie samoświadomości prowadzącej do szczęśliwego, harmonijnego życia w zdrowiu, obfitości i spełnieniu na co dzień
  • zachęcanie do brania pełnej odpowiedzialności za swoje życie, by działać w swej mocy i w zgodzie ze Sobą
  • przekazywanie skutecznych narzędzi, metod i sposobów do rozpoznawania i rozwiązywania swoich życiowych problemów
  • budowanie wewnętrznego spokoju, harmonii, jedności i pełni w Sobie, która będzie się rozprzestrzeniać tworząc pokój wokół nas na fundamencie prawdziwej wiedzy, zrozumienia, akceptacji i miłości
  • przeprowadzanie sesji terapeutycznych służących zastąpieniu obciążających, utrwalonych nawyków lub przekonań rujnujących nasze życie nowymi, przez nas pożądanymi, upragnionymi, które odmienią nas i nasze życie
  • przeprowadzanie sesji terapeutycznych służących zastąpieniu obciążających, utrwalonych nawyków lub przekonań rujnujących nasze życie nowymi, przez nas pożądanymi, upragnionymi, które odmienią nas i nasze życie
  • propagowanie życia w nowej, wyższej świadomości w zaufaniu do Siebie i Świata

Szkoła Psychotransformacji to szkoła dojrzałego, szczęśliwego życia w zdrowiu i obfitości.