Jak przebiega sesja?


  1. Podczas rejestracji telefonicznej proszę o podanie celu spotkania i sformułowanie oczekiwań klienta
  2. W gabinecie, w pierwszej części rozmowy proszę o krótką charakterystykę siebie, relacji z rodzicami, swojego życia w nawiązaniu do trasformowanego problemu
  3. Dobieramy i omawiamy metodę wybraną do psychotransformacji
  4. Przeprowadzenie psychotransformacji
  5. Omówienie wrażeń, sugestii i zaleceń

Wszystkie stosowane metody są w pełni bezpieczne, wykonywane w pozycji stojącej lub siedzącej przy zachowanej kontroli świadomego umysłu klienta podczas przebiegu całej sesji.

Czas trwania sesji do 2 godzin.