Klawipresura


Klawipresura polega na usuwaniu napięcia i zmęczenia poprzez odruchowe działanie ostrym końcem „gwoździa leczniczego” tzw. klawika ( z łaciny klawus, to właśnie gwóźdź ).

KLAWITERAPIA to metoda rehabilitacji i terapii odruchowej, polegającej na wzbudzaniu utraconego przewodnictwa nerwowego poprzez ucisk „chorego, zablokowanego” miejsca specjalnym narzędziem zwanym „klawikiem „( w łacinie klavus, to gwóźdź ). Klawik jest ostro zakończony, ale nie narusza ciągłości skóry, stymuluje natomiast receptory i zakończenia nerwowe na skórze i intensywnie pobudza krążenie w klawikowanym miejscu. Najprostszy przykład działania klawiterapii, to przykład Pana, który od trzech miesięcy zmagał się z punktowym, intensywnym bólem pod łopatką. 10 minut nakłówania klawikami tego miejsca sprawiło, że ból ustąpił.