Małgorzata Anna Kaczanowska


Jestem biologiem, chemikiem i naturoterapeutką. Po latach nabywania wiedzy o życiu i człowieku mam w reszcie spójny obraz tego fascynującego zagadnienia. Wiem, z perspektywy czasu, że wszystko w moim życiu miało sens; co bolało- naprawiłam, czego nie mogłam zmienić-zaakceptowałam. Znalazłam logiczne połączenia pomiędzy przyczyną, a skutkiem różnych życiowych zdarzeń. Na kursach Theta Healing, Medycyny Chińskiej, Hipnoterapii w Studium Naturoterapii we Wrocławiu i na studiach podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zdobyłam wiedzę, która daje mi pełny obraz życia człowieka na Ziemi i poza nią, jego celu i uniwersalnych praw wszechświata, którym podlega.

Od lat fascynowało mnie zagadnienie choroby człowieka. Dziś mam jasny obraz jej przyczyn – nie służące już, ograniczające przekonania i programy odziedziczone od przodków, nabyte w ciągu własnego życia lub na 9 miesięcy przed poczęciem – tak to ujmuje Totalna Biologia, Recall Healing i Psychobiologia. Bardzo podoba mi się to, że taki spójny, logiczny obraz życia skutecznie pomaga współczesnemu człowiekowi stać się w pełni odpowiedzialnym za swoje życie, zmienić to, co przeszkadza w budowaniu relacji, w poczuciu własnej wartości, w codziennym odczuwaniu radości, harmonii, szczęścia i byciu zdrowym i świadomym. Jedyną ” ciemną stroną” takiej przemiany jest to, że trzeba ją samemu „wypracować”.

Terapeuta wyjaśni, wytłumaczy, wskaże drogę, nawet zapoczątkuje zmianę, ale to dopiero 50% sukcesu. Drugie 50% to „udział własny”; wysoka motywacja dokonania zmiany, determinacja, wytrwałość, konsekwencja i świadomość, że wszystko jest możliwe.

Życie jest dokładnie takie, jakie myślisz, że jest. Jeżeli myślisz, że dasz radę – to masz rację. Jeżeli myślisz, że nie dasz rady – masz rację.
TY decydujesz.